Strona główna Regulacje prawne Straż Miejska zajrzy do Twojego pieca
Straż Miejska zajrzy do Twojego pieca PDF Drukuj Email
sobota, 02 listopada 2013 00:00

Straż Miejska może przeprowadzać kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych, na terenach prywatnych posesji. Funkcjonariusze prowadząc działania kontrolne muszą poinformować właścicieli budynków o szkodliwym działaniu spalania odpadów poza instalacjami do tego celu przygotowanymi i przystosowanymi.

Kontrole mogą być prowadzone zgodnie z artykułem 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. W myśl tego artykułu kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza przez całą dobę oraz od 6.00 ? 22.00 na pozostały teren.

Straż Miejska informuje ponadto, że spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem w myśl artykułu 71 ustawy o odpadach, który brzmi: ?Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny".

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do osób odpowiedzialnych stosowane są sankcje karne wynikające z w/w artykułu. Postępowanie o ukaranie sprawcy, w przypadku nieprzestrzegania zacytowanych przepisów prawa może być prowadzone na wniosek Straży Miejskiej przez Sąd Grodzki w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Stan jakości powietrza w Poznaniu ulega pogorszeniu w okresach zimowych. Związane jest to przede wszystkim ze spalaniem paliw stałych (gorszej jakości węgla), a dodatkowym problemem jest właśnie spalanie odpadów.

 

piec

 

Eko prognoza

eko prognozy

 

Designed by: