Strona główna Regulacje prawne
Regulacje prawne
Przystąpienie Miasta do Związku Miedzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" PDF Drukuj Email
sobota, 02 listopada 2013 00:00

Procedurę zarejestrowania Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", wiążącego miasto Poznań i 9 innych gmin, rozpoczęto w kwietniu 2009 r. Związek Międzygminny pn.,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w dniu 30 września 2010 r. został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych pod pozycją 298.

Więcej…
 
Ustawa o odpadach PDF Drukuj Email
sobota, 02 listopada 2013 00:00

Zapraszamy do zapoznania się z jednolitym tekstem ustawy o odpadach. Tekst został uchwalony 14 grudnia 2012.

Więcej…
 
Regulamin utrzymania porządku i czystości w Poznaniu PDF Drukuj Email
sobota, 02 listopada 2013 00:00

W dniu 21 maja 2013 r. Rada Miasta Poznania uchwałą Nr L/780/VI/2013 przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego.

Więcej…
 
Straż Miejska zajrzy do Twojego pieca PDF Drukuj Email
sobota, 02 listopada 2013 00:00

Straż Miejska może przeprowadzać kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych, na terenach prywatnych posesji. Funkcjonariusze prowadząc działania kontrolne muszą poinformować właścicieli budynków o szkodliwym działaniu spalania odpadów poza instalacjami do tego celu przygotowanymi i przystosowanymi.

Więcej…
 


Eko prognoza

eko prognozy

 

Designed by: