Strona główna Kto może pomóc
Kto może pomóc
Każdy z nas może reagować widząc działania innych mogące mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Poniżej prezentujemy listę instytucji, które z mocy prawa mogą przeciwdziałać niszczeniu środowiska.

 

Straż Miejska ? jednym z podstawowych obowiązków Straży Miejskiej jest dbanie o ochronę porządku i czystości na terenie gminy. Straż Miejska może przeprowadzać kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych, na terenach prywatnych posesji.

Straż Miejska w Poznaniu: www.poznan.pl/straz_miejska

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi ewidencję podmiotów gospodarczych podlegających systematycznej kontroli. Wydział Inspekcji WIOŚ wykonuje pomiary kontrolne ilości wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu: www.poznan.pios.gov.pl

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ? zajmuje się nieprawidłowościami związanymi z użytkowaniem obiektów budowlanych np. użytkowanie budynku niezgodnie z przeznaczeniem lub wybudowanie obiektu bez pozwolenia na budowę.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania: www.pinb.poznan.pl

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna ? zajmuje się między innymi przypadkami zagrożenia zdrowia i życia ludzi, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych i miejscach pracy.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu: http://wssepoznan.pis.gov.pl

 


Eko prognoza

eko prognozy

 

Designed by: